Image
2 Timer om Ugen
Kategorier: Børn & unge, Etniske minoriteter, Nye flygtninge i Odense
Tags: Rollemodeller og samvær med voksne, Mentorordning, Nye flygtninge i Odense - højaktuelt for Ukraine, Kommunikation (Sprog/tolkning/forstå beskeder), Aktivitet / Adspredelse (Særlige flygtningetiltag, børn og unge), Fritid og kultur, Børn: Undervisning /skole / sprog, Etablering af fællesskaber I DK, Nyorientering / integration
Sidst opdateret: 21. juni 2022

Formål

2 Timer om Ugen er en organisation som støtter inklusionen af flygtninge og flersprogede børn i alderen 3-8 år, to timer om ugen.

Aktiviteter

  • Aktiviteter

    Synger børnesange, leger, tager på ture og udflugter, snakker og hygger med barnet for at styrke dets sprog
    Læs mere

Øvrige informationer

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2-timer-om-ugen/

Vil du være frivillig?

Den frivillige holder kontakt med 2 Timer om ugens koordinator, som også deltager i det første møde mellem barnet, dets forældre og den frivillige. Vi forventer, at du har lyst til at læse historier, synge børnesange, lege, snakke og hygge med barnet for at styrke dets sprog og give det mulighed for at lære om dansk kultur og dansk levevis – på en legende måde. 

Som frivillig er man med til at gøre en forskel for børnene, og deres familier.
Det er underordnet hvilken baggrund den frivillige har. Om man er studerende eller pensionist, det er ikke vigtigt. Det vigtigste er den frivilliges overskud, engagement og at vedkommende har lyst til at dele ud af sine erfaringer og fortrolighed med dansk hverdagsliv, uskrevne regler, referencer, samfundsforhold, kultur og meget mere.
Blot ved at tilbringe tiden sammen med den frivillige, får barnet kendskab til danske kulturforhold og trænet det danske sprog.
Hvordan?
Kontakten mellem voksen og barn etableres af 2 Timer om Ugens daglige leder, som har kontor i Odense. Den frivillige holder kontakt med 2 Timer om Ugens daglige leder, som også deltager i det første møde mellem barnet, dets forældre og den frivillige.

Kontakt information

Kontakt personer

Træffetid / åbningstider

  • Efter aftale.